Know-How

Osoby działające dla EkoConnect mają doświadczenie m.in. w następującym zakresie:

Know-how-Transfer

 • Doradztwo dla:
  • zakładów rolniczych i ogrodniczych
  • przedsiębiorstw spożywczych i przemysłu spożywczego
  • organizacji dystrybucji
  • przedsiębiorstw konwencjonalnego i ekologicznego handlu artykułami spożywczymi
  • polityki i administracji
  • konsumentów i organizacji konsumenckich
 • Prowadzenie szkoleń, imprez informacyjnych i warsztatów dla przedsiębiorców i organizacji

Tworzenie struktur i organizacji rolnictwa ekologicznego

 • Tworzenie i prowadzenie związków oraz stowarzyszeń dla reprezentacji interesów
 • Tworzenie i prowadzenie organizacji zbytu dla ekologicznych produktów spożywczych
 • Opracowywanie konceptu marketingowego ogólnego i dla poszczególnych ekologicznych produktów spożywczych
 • Tworzenie państwowych systemów doradztwa

Ekologiczne systemy kontroli i certyfikacji

 • Tworzenie systemu kontroli i certyfikacji
 • Akredytacje - akredytacja IFOAM
 • Krajowe i międzynarodowe rozporządzenia
 • Struktury IFOAM: współpraca w grupie regionalnej IFOAM - grupa Dachlux
 • Wprowadzenie i przeprowadzenie systemu kontroli produkcji ekologicznej według rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących znaków ekologicznych (VO (EWG) nr 2092/91) w państwowych urzędach
 • Tworzenie regionalnych systemów znakowania

Rolnicze programy środowiskowe i inne możliwości wsparcia

 • Tworzenie i realizacja działań wspierających w zakresie:
  • Rolniczych programów środowiskowych
  • Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  • Wsparcia inwestycji
  • Wsparcia inwestycji i projektów przez związki i przedstawicielstwa
  • Popieranie projektów badań i rozwoju

Prace naukowe

 • Badania naukowe
  • dotyczące rynku ekologicznego w środkowej i wschodniej Europie
  • dotyczące rynku ekologicznego w krajach niemieckojęzycznych
 • Przeprowadzenie jakościowych badań społecznych/jakościowych wywiadów
 • Przeprowadzenie doświadczeń polowych w Środkowej i Wschodniej Europie
 • Badanie technik produkcji w rolnictwie ekologicznym