EkoConnect e.V.

EkoConnect jest organizacją użyteczności publicznej założoną w 2003 roku. Siedziba organizacji znajduje się w Dreźnie. EkoConnect zajmuje się wymianą wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy ludźmi i organizacjami związanymi z rolnictwem ekologicznym. W rzeczywistości EkoConnect poprzez spotkania i dialog łączy organizacje rolnictwa ekologicznego i ludzi ze wschodu i zachodu Europy.

Poprzez stworzenie centrum EkoConnect widzi swoją role w odpowiadaniu na napływające pytania odnośnie rolnictwa ekologicznego oraz w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami w rolnictwie, z jakimi napotykamy się w związku z rozszerzeniem Wspólnoty Europejskiej.

Do kompetencji EkoConnect należy również powiązanie istniejących aktywności i w tym celu organizacja współpracuje razem z prywatnymi i publicznymi instytucjami we wschodniej i zachodniej Europie.

Do EkoConnect należą eksperci i organizacje rolnictwa ekologicznego ze wszystkich części Europy, posiadające długotrwałe doświadczenia w budowaniu struktur rolnictwa ekologicznego.

EkoConnect jest członkiemMiędzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), Europejskiej organizacji działającej na rzecz żywności i rolnictwa ekologicznego (IFOAM EU Group) i Europejskiego Forum Doradców Rolnych (EUFRAS).