Cele

EkoConnect w swojej pracy postawił sobie w szczególności następujące cele:

  • wspieranie i tworzenia połączeń pomiędzy uczestnikami i inicjatywami dla długotrwałego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Środkowej i Wschodniej Europie,
  • umocnienie rozwoju obszarów wiejskich,
  • wspieranie dostępności i zbytu wytworzonych produktów ekologicznych i artykułów spożywczych,
  • wspieranie współpracy w kraju i pomiędzy krajami Środkowej i Wschodniej oraz Zachodniej Europy,
  • stworzenie pomostu dla spotkań uczestników z całej Europy.